Bharántas

Deonaíonn Sunwebcam go bhfuil an Córas Ceamara saor ó mhífheidhm agus lochtanna sa dá ábhar agus sa cheardaíocht ar feadh dhá mhí dhéag (12) ó dháta an cheannaigh ("Tréimhse an bharántais"). Déanfaidh Sunwebcam an Córas Ceamara a dheisiú nó a athsholáthar más rud é go mainneoidh sé feidhmiú i gceart le linn Tréimhse an bharántais, faoi réir na gcoinníollacha agus / nó na teorainneacha a luaitear anseo. Is é a dheisiú nó a athsholáthar den sórt sin ná do leigheas aonair faoin bharántas teoranta seo.

Cuirfidh an glas slándála ó fhíor chúl an Aonaid bharántas ar neamhní go huathoibríoch mura n-iarrann SUNWEBCAM go gcuireann an Úsáideoir Deiridh é as fabhtcheartaithe.

BARRANNA SUNWEBCAM

Painéal na Gréine - Barántas teoranta 2 bhliain ar thógáil

Battery - Barántas teoranta 2 bhliain

Ceamara - Barántas teoranta 2 bhliain

Ní chlúdaíonn an Barantas Teoranta seo a leanas:

(1) aon locht ar an gCóras Ceamara a dhéanfar nó a dhéanfaidh damáiste don Chóras Ceamara a tharlaíonn mar gheall ar mhí-úsáid an Chórais Ceamara;

(2) aon locht nó damáiste don Chóras Ceamara a tharlaíonn de bharr a dheisiú, a mhodhnú nó a ghníomhaíocht chéanna eile tar éis do Chóras Ceamara a cheannach;

(3) aon locht nó damáiste don Chóras Ceamara a tharlaíonn mar gheall ar iompar, scaoileadh, turraing, nó gníomhaíocht eile dá samhail tar éis do Chóras Ceamara a cheannach;

(4) aon locht nó damáiste don Chóras Ceamara a tharlaíonn mar gheall ar stóráil neamhchinnte nó míchuí, nó úsáid míchuí nó cothabháil an Chórais Ceamara;

(5) aon locht nó damáiste don Chóras Ceamara a tharlaíonn de bharr rudaí eachtracha, mar shampla salachar nó grime, gaineamh, uisce nó leachtanna ag dul isteach taobh istigh den Chóras Ceamara.

Téarmaí Ceannaigh

Trí Chóras Ceamara Sunwebcam a cheannach, aontaíonn an Úsáideoir Deiridh nó an Custaiméir leis na téarmaí go léir atá suite laistigh den doiciméad "Téarmaí agus Coinníollacha Ceannach" seo.

Ní fhéadfar na Téarmaí agus na Coinníollacha seo a athrú, a fhorlíonadh nó a leasú trí aon doiciméad (í) eile a úsáid. Beidh aon iarracht den sórt sin ar neamhní mura n-aontaítear a mhalairt i gcomhaontú i scríbhinn arna shíniú ag an Úsáideoir Deiridh agus Gatesea Technology Limited

Má dhéantar aon fhoráil de na Téarmaí agus na Coinníollacha a bheith neamhbhailí trí aon dlí, riail, ordú nó rialáil ar aon rialtas nó trí chinneadh deiridh ar aon chúirt stáit nó cónaidhme, ní dhéanfaidh an easláine sin difear d'infhorghníomhaitheacht aon fhorála eile de na coinníollacha.

Billeála / Íocaíocht

Glacann Sunwebcam aistrithe sreang bainc, Paypal agus Western Union.

Stóráil Íomhánna

Stórálfar gach íomhá i mbunachar sonraí Sunwebcam ar feadh tréimhse ama amháin (365 lá) ó dháta deiridh na seirbhíse míosúla in aghaidh an cheamara. Scriosfar gach íomhá ón mbonn sonraí tríocha (30) lá tar éis an neamhábaltacht cárta creidmheasa a ghearradh ar an gcomhad.

Slándáil Íomhánna

Níl na híomhánna go léir atá stóráilte i mbunachar sonraí slán Sunwebcam ar fáil ach amháin don Úsáideoir Deiridh agus tá an príobháideacht faoi chosaint ag an Ainm Úsáideora agus an Pasfhocal.

Seirbhís Gan Sreang

Úsáideann Sunwebcam léarscáileanna clúdaigh éagsúla atá bunaithe ar thuar matamaitice ríomhairithe ar chlúdach ionchais. Tá claonadh ag limistéir íseal láithreacha clúdach uaisle a bheith mar gheall ar an tír-raon. D'fhéadfadh go mbeadh difríocht idir an limistéar clúdaithe iarbhír ón méid a thaispeántar ar léarscáileanna clúdaithe, agus d'fhéadfadh rudaí den sórt sin a bheith i gceist le clúdach aimsir, duilliúr, foirgnimh agus fachtóirí eile. Ní ráthaíonn Sunwebcam clúdach, agus tá an clúdach faoi réir athrú. I bhfoirgnimh, déanfaidh tiús / ábhar balla agus suíomhanna laistigh d'fhoirgneamh (ie íoslaigh agus suíomhanna fo-talún) drochthionchar ar chlúdach.

Suiteáil & Tacaíocht

Tá an Úsáideoir Deiridh freagrach as an gCóras Ceamara Sunwebcam a shuiteáil in áit oiriúnach le haghaidh oibriú. Is é an fhreagracht atá ag an Úsáideoir Deiridh Córas Ceamara Sunwebcam a shuiteáil agus a thástáil in aghaidh na gcód agus na ceanglais áitiúla uile. Is féidir treoracha suiteála a fháil ar láithreán gréasáin Sunwebcam Youtube ar na leathanaigh táirge aonair faoi "Suiteáil."

Dlí inchurtha

Mura sonraítear a mhalairt, beidh ionad agus rogha dlí maidir leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo faoi rialú ag dlíthe phríomháit ghnó Gatesea Technology Limited.

Fanfaidh gach maoin intleachtúil agus ábhair eile atá faoi úinéireacht Sunwebcam, lena n-áirítear trádmharcanna, paitinní, paitinní atá ar feitheamh, bogearraí leabaithe, bogearraí agus crua-earraí freastalaí, maoin eisiach Gatesea Technology Limited

Bharántas

Bíonn Gatesea Technology Limited de dhíth ar an gCóras Ceamara a bheith saor ó mhífheidhm agus lochtanna sa dá ábhar agus sa cheardaíocht ar feadh dhá mhí dhéag (12) ó dháta an cheannaigh ("Tréimhse an bharántais"). Déanfaidh Sunwebcam an Córas Ceamara a dheisiú nó a athsholáthar más rud é go mainneoidh sé feidhmiú i gceart le linn Tréimhse an bharántais, faoi réir na gcoinníollacha agus / nó na teorainneacha a luaitear anseo. Is é a dheisiú nó a athsholáthar den sórt sin ná do leigheas aonair faoin bharántas teoranta seo.

Cuirfidh an glas slándála ó fhíor chúl an Aonaid bharántas ar neamhní go huathoibríoch mura n-iarrann Sunwebcam go gcuireann an Úsáideoir Deiridh é as fabhtcheartaithe.

Má théann rud éigin mícheart leis an gCóras Ceamara, déan é a phostáil le tuairisciú gairid scríofa ar an bhfadhb chun:
Gatesea Technology Limited

Foirgneamh 9, Páirc Leictreonach, Bóthar Fushan Theas, Cathair Zhongshan, Guangdong, an tSín

Ní chlúdaíonn an Barantas Teoranta seo a leanas:

· Aon locht nó damáiste don Chóras Ceamara a tharlaíonn mar gheall ar mhí-úsáid an Chórais Ceamara;

· Aon locht nó damáiste don Chóras Ceamara a tharlaíonn mar gheall ar dheisiú, modhnú nó gníomhaíocht eile dá samhail tar éis do Chóras Ceamara a cheannach;

· Aon locht nó damáiste don Chóras Ceamara a tharlaíonn mar gheall ar iompar, scaoileadh, turraing nó gníomhaíocht eile dá samhail tar éis do Chóras Ceamara a cheannach;

· Aon locht nó damáiste don Chóras Ceamara a tharlaíonn mar gheall ar stóráil míchúramach nó míchuí nó úsáid míchuí nó cothabháil an Chórais Ceamara; agus

· Aon locht nó damáiste don Chóras Ceamara a tharlaíonn de bharr rudaí eachtracha, mar shampla salachar nó grime, gaineamh, uisce nó leachtanna ag dul isteach taobh istigh den Chóras Ceamara.

Ag "níl aon mhuirear", déanfaidh Sunwebcam iniúchadh ar an gCóras Ceamara agus déan teagmháil leat laistigh de sheachtó a dó (72) uair an chloig chun torthaí ár n-iniúchta a thabhairt. Má dhéantar damáiste don Chóras Ceamara ar bhealach nach gcumhdaíonn an bharántas "(is é sin, an damáiste a tharla mar thoradh ar mhí-úsáid an Chórais Ceamara), cinnfidh Sunwebcam an costas chun an Córas Ceamara a shocrú agus an méid seo a chur in iúl don Úsáideoir Deiridh. Arna iarraidh sin ón Úsáideoir Deiridh, déanfaidh Sunwebcam comhpháirteanna damáiste de chuid an Chórais Ceamara a dheisiú atá inmhianaithe, de réir mar a chinntear ag rogha Sunwebcam, ar choinníoll go gcuirfidh Sunwebcam an costas breise ar Úsáideoir Deiridh $ 75 / uair an chloig. Ar íocaíocht na ndeisiúcháin a fháil, más ann dóibh, cuirfear an Córas Ceamara ar ais chuig an Úsáideoir Deiridh ar chostas Sunwebcam.

Dliteanas Teoranta

Aontaíonn an Úsáideoir Deiridh go bhfuil úsáid nó intinn an Chórais Ceamara ag riosca amháin an Úsáideora Deiridh. Ní dhéanfaidh Gatesea Technology Limited, a oifigigh, a ghníomhairí nó aon duine eile a bhfuil baint acu leis an gCóras Ceamara a chruthú, a tháirgeadh nó a dháileadh faoi dhálaí ar bith, faoi dhliteanas aon damáiste dhíreach, indíreach, teagmhasach, speisialta nó iarmhartach a eascraíonn as úsáid nó neamhábaltacht an Córas Ceamara a úsáid; nó go dtarlaíonn sé de bharr botúin, easnaimh, cur isteach, scriosadh comhaid, earráidí, lochtanna, moilleanna i bhfeidhm, nó tarchur nó aon mhainneachtain feidhmíochta, cibé acu atá gníomhartha Dé nó Nádúrtha, teip cumarsáide, goid, scrios nó rochtain neamhúdaraithe le taifid, cláir nó seirbhísí. D'ainneoin na nithe seo thuas, ní rachaidh leigheasanna eisiach an Úsáideora Deiridh i leith damáistí, caillteanais agus cúiseanna gníomhartha go léir, cibé acu a aontaíonn siad, a chéas, lena n-áirítear faillí nó ar shlí eile, ná an méid dollar comhiomlán a d'íoc an Úsáideoir Deiridh don Chóras Ceamara.

Ní gá Gatesea Technology Limited, a chuid fostaithe, cleamhnaithe, gníomhairí, soláthraithe faisnéise tríú páirtí, ceannaithe, ceadúnaithe nó a leithéidí, nach gcuirfear isteach ar sheirbhís an Chórais Ceamara nó gan saor ó earráidí; ná ní dhéanann siad aon bharántas maidir leis na torthaí a d'fhéadfaí a fháil ó úsáid an Chórais Ceamara.

Cuspóir Dleathach

Ní fhéadfaidh an Úsáideoir Deiridh ach Sunwebcam a úsáid chun críocha dleathacha. Tá cosc ar úsáid aon ábhar de shárú ar aon dlí cónaidhme, stáit nó áitiúil. Áiríonn sé seo, ach níl sé teoranta dóibh, ábhar cóipchirtithe, ábhar a mheas go dlíthiúil a bheith bagairt nó géar, pornagrafach, profáin nó ábhar atá faoi chosaint ag rúin trádála.

Indemniú

Aontaíonn an Úsáideoir Deiridh Gatesea Technology Limited a shlánú i gcoinne dliteanais maidir le haon úsáid uile an Chórais Ceamara. Aontaíonn an Úsáideoir Deiridh freisin go ndéanann Gatesea Technology Limited a chosaint, a shlánú, a shábháil agus a shealbhú gan aon éileamh, dliteanais, caillteanas, costais agus éilimh, lena n-áirítear táillí réasúnacha aturnae, a dhearbhú i gcoinne Gatesea Technology Limited, a ghníomhairí, a gcliaint, oifigigh agus fostaithe, a d'fhéadfadh teacht chun cinn nó a d'fhéadfadh teacht as aon seirbhís a sholáthraítear nó a chomhaontaíodh nó a comhaontaíodh a dhéanamh nó aon Chóras Ceamara a dhíol an Cliant, a ghníomhairí, a fhostaithe nó a shannadh.

Aontaíonn an Úsáideoir Deiridh freisin Gatesea Technology Limited a chosaint, a shlánú agus a shealbhú i gcoinne dliteanais a eascraíonn as (i) aon díobháil do dhuine nó do mhaoin a d'fhág aon Chóras Ceamara a dhíoltar nó a dháileadh ar shlí eile ag an Úsáideoir Deiridh i dtaca le húsáid an Chórais ; (ii) aon ábhar a sholáthraíonn an Cliant a sháraíonn nó a líomhnaítear a sháraíonn ar chearta dílseánaigh tríú páirtí; (iii) sárú cóipchirt agus (iv) aon Chóras Ceamara lochtach a dhíol an Cliant i gcomhar leis an gCóras Ceamara a úsáid.

1.png